تیم پلاس تمپلیت در راستای اشاعه خدمات توسعه و مدیریت سایت بر روی سیستم مدیریت محتوای جوملا قصد دارد در زمینه طراحی قالب و نیز رفع عیوب و یا تغییر در آن به کلیه مدیران سایت خدماتی ارائه دهد . لذا کلیه  مدیران سایت ها و پرتال ها می توانند سفارش تغییرات خود را در به صورت یک سفارش به تیم ارائه داده و کارشناسان بعد از بررسی و قیمت گذاری و ارائه آن به شما و تاییئ و پرداخت آن تغییرات مد نظر را اعمال کرده و شما در جریان تغییرات گذاشته و درخواست شما را انجام می دهند. 

جهت آشنایی با آن موضوع از طریق فرم تماس درخواست مشاوره در این زمینه ثبت نمایید ، کارشناسان ما بعد از بررسی موضع شما راه حل مناسب را به شما ارائه خواهند داد .