ماژول آخرین اخبار متحرک
نوع : خبری - نمایشی
توضیحات :

این ماژول بر مبنای نمایش متحرک ( اسکرولی - اسلایدی - رفت و برگشتی ) طراحی شده است . این ماژول همانند ماژول پیشفرض اخرین اخبار ( mod_latestnews ) پیشفرض جوملا داده ها را کسب می کند به این صورت که اخرین مطالب موجود در بخش یا مجموعه ای را که شما توسط معرفی ایدی بخش یا مجموعه به ان را بدست اورده و به صورت دلخواه به نمایش می گذارد .

ماژول آخرین اخبار متحرک
این ماژول بر مبنای نمایش متحرک ( اسکرولی - اسلایدی - رفت و برگشتی ) طراحی شده است . این ماژول همانند ماژول پیشفرض اخرین اخبار ( mod_latestnews ) پیشفرض جوملا داده ها را کسب می کند به این صورت که اخرین مطالب موجود در بخش یا مجموعه ای را که شما توسط معرفی ایدی بخش یا مجموعه به ان را بدست اورده و به صورت دلخواه به نمایش می گذارد .
تصویر نمونه از ماژول
mod_latestnews_scroller


شرح تنظیمات ماژول
Count : تعداد مطالبی که برای متحرک سازی نیاز دارید .
Order : چیدمان مطالب بر اساس
الف) Recently Added First تاریخ ایجاد مطلب (جدیدترین ها در اغاز )
ب ) Recently Modified First تاریخ ویرایش مطلب (جدیدترین مطلب ویرایش شده در اغاز)
Authors : انتخاب بر اساس نمایش نویسنده
الف) Anyone هر نویسنده ای
ب ) Added or modified by me نمایش مطالبی که فقط توسط من افزوده و یا ویرایش شده باشد (من = یوزری که وارد شده است. )
ج ) Not added or modified by me نمایش مطالبی که فقط توسط من افزوده و یا ویرایش نشده باشد (من = یوزری که وارد شده است. )
Frontpage Items : نمایش مطالب که در صفحهاصلی به نمایش در امده اند .
Section ID : وارد کردن شناسه بخش مورد نظر .
Category ID : وارد کردن شناسه مجموعه مورد نظر .
Module Class Suffix : کلاس پسوند ماژول .
select direction for scrolling: مشخص نمودن جهت متحرک سازی .
befor type symbol و after type symbol : قابلیت افزودن نوشته و یا شمایلی برای فاصله انداختن بین لینک ها و یا برای زیبا سازی در اغاز و پایان لینک .
width : مشخص نمودن عرض مکانی برای متحرک سازی بر اساس پیکسل .
height : مشخص نمودن ارتفاع مکانی برای متحرک سازی بر اساس پیکسل .
scrolldelay : میزان تاخیر هر اسکرول . ( تعیین زمان تاخیر برای نمایش)
scrollamount :میزان حرکت اسکرول . (تعیین سرعت )
behavior : نوع متنرحک سازی .
bgcolor : رنگ پس زمینه .
برای دریافت ماژول از لینک زیر استفاده کنید .
برای هماهنگ سازی این ماژول با رنگ بندی قالب سایت خودتان با بخش پشتیبانی در تماس باشید .
(در قسمت عنوان نام ماژول مورد نظر را بنویسید.)


plustemplate.com