ماژول اخرین اخبار همراه با تصویر

 
کلیات این ماژول بر این اساس می باشد که اخرین اخبار را با تصویری که درون ان است نمایش می دهد . و قابلیت نمایش نویسنده مطلب را نیز دارد
.
 
lastnews_withimage_v1.0
 


توضیحات منوی تنظیمات یان ماژول :
 
lastnews_withimage_backend
 
Count : تعداد مطالبی که می خواهید به نمایش در بیایند.
Order : چیدمان مطالب بر اساس اخرین مطالب اضافه شده یا اخرین مطالب ویرایش شده .
Authors : نویسندگان مطلب.
showauthor : نمایش نام نویسنده .
Frontpage Items : نمایش مطالبی که در صفحه اول سایت به نمایش در امده اند .
show image content : نمایش تصویر .
Section ID : مشخص کردن شناسه بخش مطالبی که می خواهید نمایش داده شوند .(برای جدا کردن بخش ها از " , " استفاده کنید .)
Category ID : مشخص کردن شناسه شاخه مطالبی که می خواهید نمایش داده شوند .(برای جدا کردن شاخه ها از " , " استفاده کنید .)
Maximal amout of words or characters : مشخص کردن تعداد کاراکتر های قابل نمایش در خروجی .
height of images : تنظیم ارتفاع تصویر نمایش داده شده .
width of images : مشخص کردن عرض تصویر نمایش داده شده .
 
برای دریافت ماژول و تنظیم رنگ امیزی ان با سایت و قالب خود از قست زیر استفاده کنید :