ماژول آخرین اخبار اسلایدری
نوع : خبری - داینامیک
توضیحات :

این ماژول قادر به نمایش آخرین مطالب سایت در یک قالب خاص و نیز به صورت اسلایدری با زمان تاخیری دلخواه است . این مازول با کد نویسی سبک و بدون استفاده از کتابخانه موتولز قادر به زیبا ساختن ظاره سایت شما می شود.