ماژول اخرین اخبار همراه با تصویر
نوع : خبری
توضیحات :

کلیات این ماژول بر این اساس می باشد که اخرین اخبار را با تصویری که درون ان است نمایش می دهد . و قابلیت نمایش نویسنده مطلب را نیز دارد

ماژول اخرین اخبار همراه با تصویر

 
کلیات این ماژول بر این اساس می باشد که اخرین اخبار را با تصویری که درون ان است نمایش می دهد . و قابلیت نمایش نویسنده مطلب را نیز دارد
.
 
lastnews_withimage_v1.0
 


توضیحات منوی تنظیمات یان ماژول :
 
lastnews_withimage_backend
 
Count : تعداد مطالبی که می خواهید به نمایش در بیایند.
Order : چیدمان مطالب بر اساس اخرین مطالب اضافه شده یا اخرین مطالب ویرایش شده .
Authors : نویسندگان مطلب.
showauthor : نمایش نام نویسنده .
Frontpage Items : نمایش مطالبی که در صفحه اول سایت به نمایش در امده اند .
show image content : نمایش تصویر .
Section ID : مشخص کردن شناسه بخش مطالبی که می خواهید نمایش داده شوند .(برای جدا کردن بخش ها از " , " استفاده کنید .)
Category ID : مشخص کردن شناسه شاخه مطالبی که می خواهید نمایش داده شوند .(برای جدا کردن شاخه ها از " , " استفاده کنید .)
Maximal amout of words or characters : مشخص کردن تعداد کاراکتر های قابل نمایش در خروجی .
height of images : تنظیم ارتفاع تصویر نمایش داده شده .
width of images : مشخص کردن عرض تصویر نمایش داده شده .
 
برای دریافت ماژول و تنظیم رنگ امیزی ان با سایت و قالب خود از قست زیر استفاده کنید :