امروزه همه دارندگان سایت ها و نیز متصدیان مشاغل و هر فردی که ارتباط و معرفی و تعامل از طریق اینترنت را یک نیاز می داند بر ان شده است تا از ثمرات ایحاد سایت و برخورداری از یک دامنه مستعار و جالب توجه استفاده نماید . لذا بران شدیم تا اطلاعات کافی از این مقوله در اختیاشما قرار دهیم . در این مطلب شما با نحوه ثبت و نیز نوع کارایی و نیز تنظیمات اصلی و انواع دامنه های ایران .ir  اشنا خواهید شد .