ماژول اجرا کننده php و javascript و html  در صفحات
نوع : ماژول نمایش حدیث به صورت دست نوشته نسخه 1.0.1 
توضیحات :

نمایید تا به صورت منظم در هر روز نمایش داده شود . در این ماژول علاوه بر تعیین نوشته و یا حدیث می توانید تنظمات ویژه را نیز ویرایش نمایید .توسط این ماژول می توانید تعداد 31 نوشته و یا حدیث را تعریف 

 در این ماژول می توانید تعداد 31 نوشته یا حدیث را به صورت دلخواه وارد نمایید و ماژول در هر روز از ماه نوشته مطابق با آن را باز می نماید به صورت نوشتنی نمایش می دهد . در این ماژول شما قادر هستید تنظیماتی از قبیل ارتفاع و عرض و نحوه چینش در صفحه را مشخص نمایید.در زیر می توانید خروجی آن را مشاهده نمایید . 

ماژول اجرا کننده php و javascript و html  در صفحات

از طریق لینک زیر می توانید ماژول را دریافت نمایید . البته ابتدا checksum ماژول را با مقدار زیر مقایسه نمایید .

checksum:c67c50eba1aa97d98a672188575fe992